Các bài viết về website

 • Thông báo website bộ công thương Hà Nội Người thực hiện việc Thông báo website bộ công thương Hà Nội Thông báo:Thương nhân hoặc tổ chức sở hữu website không cung cấp các loại hình dịch vụ thương mại điện tử nêu trên. Đăng ký: Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong ...
 • Đăng ký website bộ công thương Kết quả của việc Đăng ký website bộ công thương thông báo / đăng ký thành công website thương mại điện tử Sau khi hồ sơ thông báo và đăng ký  Đăng ký website bộ công thương của bạn được bộ công thương phê duyệt, bạn sẽ nhận được logo xác nhận là "Đã thông báo" hoặc ...
 • Website đã thông báo Bộ Công Thương Người thực hiện việc Website đã thông báo Bộ Công Thương Thông báo:Thương nhân hoặc tổ chức sở hữu website không cung cấp các loại hình dịch vụ thương mại điện tử nêu trên. Đăng ký: Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ...
 • Website nào phải thông báo với Bộ Công Thương Vì sao cần thông báo / đăng ký  Website nào phải thông báo với Bộ Công Thương với bộ công thương? Những lợi ích cho doanh nghiệp hay cá nhân khi thực hiện việc Website nào phải thông báo với Bộ Công Thương với BCT: - Thể hiện rằng tổ chức, cá nhân ...
 • Thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương Thủ tục thông báo, đăng ký website Thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh | Giấy chứng nhận đầu tư | Giấy phép đầu tư Quyết định thành lập (đối với tổ chức) Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh cá thể ...
 • Phí đăng ký website với Bộ công thương Kết quả của việc Phí đăng ký website với Bộ công thương thông báo / đăng ký thành công website thương mại điện tử Sau khi hồ sơ thông báo và đăng ký  Phí đăng ký website với Bộ công thương của bạn được bộ công thương phê duyệt, bạn sẽ nhận được logo xác nhận ...
 • Dịch vụ thông báo website bộ công thương Cách Dịch vụ thông báo website bộ công thương với Bộ công thương Việc thông báo và đăng ký website TMĐT , Dịch vụ thông báo website bộ công thương  với BCT có một số điểm giống và khác nhau. Sau khi đã xác định được website của mình thuộc loại website nào ...
 • Dịch vụ đăng ký website bộ công thương Thời gian đăng ký Dịch vụ đăng ký website bộ công thương trong bao lâu Thời gian đăng ký  Dịch vụ đăng ký website bộ công thương nhanh chậm sẽ tuỳ vào từng website. Thông thường sẽ từ 1 tuần cho tới 3 tuần. Một số vấn đề khiến cho việc đăng ký bị kéo dài như ...
 • Cách đăng ký bộ công thương Website nào phải THÔNG BÁO với Bộ Công Thương? Website cần phải  Cách đăng ký bộ công thương với Bộ Công Thương bao gồm: Các website thương mại điện tử bán hàng: là các website Thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt ...
 • Thủ tục đăng ký website bộ công thương Người thực hiện việc Thủ tục đăng ký website bộ công thương Thông báo:Thương nhân hoặc tổ chức sở hữu website không cung cấp các loại hình dịch vụ thương mại điện tử nêu trên. Đăng ký: Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh ...
 • Thông báo website bán hàng Cách Thông báo website bán hàng với Bộ công thương Việc thông báo và đăng ký website TMĐT , Thông báo website bán hàng  với BCT có một số điểm giống và khác nhau. Sau khi đã xác định được website của mình thuộc loại website nào để thực hiện thông báo hay đăng ký, bạn ...
 • Thông báo website thương mại điện tử Vì sao cần thông báo / đăng ký  Thông báo website thương mại điện tử với bộ công thương? Những lợi ích cho doanh nghiệp hay cá nhân khi thực hiện việc Thông báo website thương mại điện tử với BCT: - Thể hiện rằng tổ chức, cá nhân đó tuân thủ quy định của ...
 • Đăng ký website bán hàng  Kinh doanh nhỏ lẻ / kinh doanh cá nhân / hộ kinh doanh cá thể thì có cần thông báo BCT thông? Cần những điều kiện gì? Theo quy định thì tất cả những ai có kinh doanh trên mạng internet dù là cá nhân hay tổ chức, kinh doanh nhỏ lẻ hay hộ kinh doanh cá thể… đều phải ...
 • Đăng ký website thương mại điện tử Website nào phải Đăng ký website thương mại điện tử Website cần phải đăng ký với Bộ Công Thương bao gồm: Các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: là các website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các ...
 • Thông báo website bộ công thương  Kinh doanh nhỏ lẻ / kinh doanh cá nhân / hộ kinh doanh cá thể thì có cần thông báo BCT thông? Cần những điều kiện gì? Theo quy định thì tất cả những ai có kinh doanh trên mạng internet dù là cá nhân hay tổ chức, kinh doanh nhỏ lẻ hay hộ kinh doanh cá thể… đều ...